Cover image
Fra uloba.no sin side

Uloba

https://www.uloba.no/
Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) handler om å ta styring over ditt eget liv. Uloba arbeider for å rive samfunnsskapte barrierer, bekjempe diskriminering, fordommer, myter og umyndiggjøring, og fremme frigjøring for funksjonshemmede.

Det handler om å selv bestemme når du skal stå opp, hvem som skal assistere deg i dusjen, hva du skal ha til frokost, det handler om å kunne ha en utdannelse, en jobb, en familie og om å delta i diverse fritidsaktiviteter, og det handler om selv å kunne hente ungene i barnehagen, lage middag, dra på stranda, gå på byen med venner eller reise på hytta i helgen. Det handler om muligheten til å være en deltakende samboer, en omsorgsfull forelder, en imøtekommende nabo og en god venn. Uloba - Independent Living Norge (heretter Uloba)​ er en ideell organisasjon og en del av Independent Living-bevegelsen. Vi arbeider for full likestilling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse for funksjonshemmede. Målet er likeverdige og verdiskapende samfunnsborgere.

W:
H: