Cover image

VY

https://www.vy.no/kundeservice/
Har du spesielle behov for togreisen, er det viktig at du bestiller billetten gjennom kundeservice tlf. 61 05 19 10, eller på en betjent stasjon. Tjenester som rullestolplass og gratis plass for førerhund/servicehund kan i dag ikke bestilles på nettet, men funksjonshemmede får likevel tilbud om de ulike rabattene. For rullestolbrukere som ønsker å reise med Sove, har vi en bredere kupé. Bestilles ved å kontakte kundeservice.

Plassen for rullestoler tilfredsstiller internasjonale mål og er på 70 x 120 cm, så rullestolen din kan ikke være større enn dette. Rullestolen må ikke veie mer enn 250–350 kilo inklusive bruker. Dersom disse målkravene tilfredsstilles, kan rullestolen sikres under transport, og brukeren får tilgang til handikaptoalett, ramper og heiser der det finnes. Rullestolheisenes begrensning varierer mellom togtypene. Dersom vekten på reisende og rullestol totalt overstiger disse begrensningene, vil ikke heisen løfte. Hjelpemidler som skinner har en tålegrense på 250 kilo og ramper på stasjonen har en grense på 300 kilo. Motoriserte rullestoler må være typegodkjent som rullestoler av Statens refusjonsordning for hjelpemidler. Brukere av rullestoler som ikke tilfredsstiller disse kravene kan ikke forventes plass på Vys tog og blir heller ikke tilbudt spesialtransport av Vy.

W:
H: