Cover image

23.09.10 - Tema: Bybanen og Casas Heddy på Lanzarote

Astrid Tangerås Haugstad fortalde om rapporten NHF Bergen og NHF Sørvest har utarbeidet etter en undersøkelse av bybanens stasjoner. 
Turene er dokumentert med bilder samt skjema for vurdering av perrong, betalinagsautomat, på- og avstigning videre innfesting/sikring av rullestol i vognene. Det vil bli vist bilder fra turene med Bybanen. Se hjemmeside: www.bybanen.no Etter første foredrag flyttet vi oss over i kantinen til litt lett å spise. Del to av møtet ble viet Casas Heddy helsereiser til Lanzarote. Vi fikk se film og ble godt informert av styremedlem Ingeleiv Haugen og Randi Sørsdal som begge har benyttet seg av anlegget. Se informativ hjemmeside: www.casasheddy.no
W:
H: