Cover image

Medlemsmøte 06.02.2012

Sted/tid: Østre Nesttunvei 20, med tema:

Hva kan Pasient- og brukerombudet gjøre for deg?

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene. Hvis du har hatt opplevelser i helse- og sosialtjenesten som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans. Telefon: 55 21 80 90.

Se også: www.pasientombudet.no/fylke/6/Hordaland/

W:
H: