Cover image

Årsmøte 16.mars 2023

Etter årsmøte 16.mars 2023 består styret av:
  • Leder Marte Sandanger
  • Økonomiansvarlig Egil Hope
  • Styremedlem Alexander Petersen
  • Styremedlem Guri Ann Egge
  • Styremedlem Toya Scheldt 
  • Styremedlem Gina Egge Dragvoll
  • Varamedlem Andreas Ase Løseth
  • Varamedlem Danielle E Olsen
W:
H: