Cover image
Barnas Byrom

Årsmøte 19.mars 2021

Etter årsmøte 19.mars 2021 består styret av:
  • Leder Guri Ann Egge
  • Økonomiansvarlig Egil Hope
  • Styremedlem Alexander Petersen
  • Styremedlem Marte Sandanger
  • Styremedlem Toya Scheldt 
  • Varamedlem Andreas Ase Løseth
  • Varamedlem Gina Egge Dragvoll
W:
H: