Cover image
Liavatnet Åsane

Årsmøte 20.mars 2018

Etter årsmøte 20.mars 2018 består styret av:
  • Leder Guri Ann Egge
  • Nestleder/sekretær Annete E Garvik
  • Økonomiansvarlig Egil Hope
  • Styremedlem Helle-Viv Magnerud
  • Styremedlem Kari Tungesvik
  • Varamedlem Ingvill Gullaksen
  • Varamedlem Andreas Ase Løseth
W:
H: