Cover image
Langs Lille Lugegårdsvannet

Årsmøte 23.mars 2015

Etter årsmøte 23.mars 2015 består styre av:

  • Leder Astrid H Tangerås
  • Nestleder/sekretær Lioba Borrevik
  • Økonomiansvarlig Egil Hope
  • Styremedlem Helle-Viv Magnerud
  • Styremedlem Kjell Arne Larsen
  • Varamedlem Ingeleiv Haugen
  • Varamedlem Guri Anne Egge
W:
H: