Cover image
Rampe til Historisk Museum

Årsmøte 29.mars 2012

Etter årsmøte 29.mars 2012 består styre av:
  • Leder Astrid H Tangerås
  • Økonomiansvarlig Egil Hope
  • Styremedlem Lioba Borrevik
  • Styremedlem Gyda Helene Hansen
  • Styremedlem Kjell Arne Larsen
  • Varamedlem Ingeleiv Haugen
  • Varamedlem Hallstein Espelid

Se også vedlagt for mere info: Protokoll årsmøte 2012.pdf

W:
H: