Cover image
Botanisk hage på Milde

Årsmøte 31.mars.2011

På årsmøte 31.03.2011 ble følgende styre valgt:
  • Leder: Astrid H. Tangerås
  • Nestleder: Lioba Borrevik
  • Økonomiansvarlig: Egil Hope
  • Styremedlem: Gyda H Hansen
  • Styremedlem: Kjell-Arne Larsen
  • Varamedlem: Ingeleiv Haugen
  • Varamedlem: Hallstein Espelid 

Leder ønsket velkommen til årsmøte. Arild Birkenes fra regionskontoret ble valgt til å lede årsmøte.

Årsmelding for 2010, årsregnskap og budsjett ble gjennomgått og kommentert etter spørsmål fra salen.  

W:
H: