Cover image

Årsmøte 31.mars 2022

Etter årsmøte 31.mars 2022 består styret av:
  • Leder Marte Sandanger
  • Økonomiansvarlig Egil Hope
  • Styremedlem Alexander Petersen
  • Styremedlem Guri Ann Egge
  • Styremedlem Toya Scheldt 
  • Varamedlem Andreas Ase Løseth
  • Varamedlem Gina Egge Dragvoll
W:
H: