Cover image
Sommerdag langs Bryggen

Årsmøte 21.mars 2013

 Etter årsmøte 21.mars 2013 består styre av:
  • Leder Astrid H Tangerås
  • Nestleder/sekretær Lioba Borrevik
  • Økonomiansvarlig Egil Hope
  • Styremedlem Helle-Viv Magnerud
  • Styremedlem Kjell Arne Larsen
  • Varamedlem Ingeleiv Haugen
  • Varamedlem Grete Linn Haldorsen
W:
H: