Cover image

Universell utforming AS

universellutforming.org/ 
tilbyr ingeniør- og arkitektrådgivning knyttet til universell utforming i bygg og uteområder. Vi kvalitetssikrer plantegninger for publikumsbygg, tilgjengelige boenheter og uteområder i henhold til gjeldende regelverk. De gode løsningene står alltid i fokus og vi gir gjerne råd ut over gjeldene regelverk.

Vi er faglig engasjert, oppdatert på gjeldende lovverk og har lang erfaring. For å skape de beste universelle utformede løsningene forutsetter det at vi kommer tidlig inn i planprosessen. Universell utforming AS har sentral godkjenning for ansvarsrett i henhold til plan- og bygningsloven. Vi tar betalt for våre tjenester. Universell utforming AS eies av Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes Landsforbund.

W:
H: