Cover image

Universell utforming AS

universellutforming.org/ 

er et konsulentselskap som tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming innen bygg, uteområder, transport, infrastruktur, nettløsninger, velferdsteknologi, samt relevante standarder, lovgivning og praksis i Norge og EU (EØS). Bidrar til verdiøkning for våre oppdragsgivere og samfunnet, gjennom gode og effektive løsninger som ivaretar et mangfold av mennesker. Jo tidligere vi kommer inn i prosjektene, desto bedre!

Vi er faglig engasjert, oppdatert på gjeldende lovverk og har lang erfaring. For å skape de beste universelle utformede løsningene forutsetter det at vi kommer tidlig inn i planprosessen. Universell utforming AS har sentral godkjenning for ansvarsrett i henhold til plan- og bygningsloven. Vi tar betalt for våre tjenester. Universell utforming AS eies av Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes Landsforbund.

W:
H: