Cover image

Bergen Kommune

https://www.bergen.kommune.no/universell+utforming
Her kan du lese mer om hvilke lovkrav, regelverk og tidsfrister som må følges for at en løsning skal være universelt utformet. Les også om hvor Bergen kommune stiller strengere krav enn loven.
"Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Arbeidet skal blant annet omfatte rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging, mulighet for å kombinere arbeid og familieliv og forebygging av trakassering."
W:
H: