Cover image

Bygg for alle

https://byggforalle.no/
er et nettsted hvor du finner info om tilgjengelighet til offentlige bygninger på en strukturert måte. Byggene finner du frem ved å skrive hele eller deler av navnet på bygget du ønsker å finne i fritekstsøkefeltet. Foreløpig er det kun bygninger som forvaltes av Statsbygg som ligger inne. 

Lurer du på om du eller dine kommer inn i bygget dere skal besøke? Bygg for alle gir deg muligheten til å på forhånd sjekke hele bygget, det vil si fra inngangen til de forskjellige besøksstedene i bygningen, før du reiser. På Bygg for alle finner du nemlig informasjon om tilgjengeligheten i publikumsrommene i de fleste offentlige bygg som Statsbygg forvalter. Du kan se detaljer om de enkelte lokaler, og om mulige hindringer på veien til besøksmålet. Søkene kan også baseres på en valgt gruppe av funksjonshemninger. Det er foreløpig hovedsakelig informasjon om tilgjengelighetsforhold for bevegelseshemmede som ligger inne.

W:
H: