Cover image

Husbanken

http://www.husbanken.no/universell-utforming/
Eit universelt utforma bygg er ikkje berre lett å bevege seg og orientere seg i, men også sunt å opphalde seg i. 

Universell utforming handlar om å skape eit meir inkluderande samfunn. Det skal ikkje vere spesialtilpassing til enkeltpersonar eller grupper, men løysingar som sikrar god tilgjenge og er brukande for alle. Nødvendig for nokon, bra for alle.

W:
H: