Cover image

Årsmøte 16.03.2023

Publisert 04.02.2023
Varsling om årsmøte 2023 NHF Bergen
Dato: Torsdag 16. mars 2023
Tid: kl. 18.00. Registrering fra kl. 17.30
Sted: Kong Oscars gate 11, kontoret til NHF Sørvest, eller digitalt
Påmelding til vår Email: nhfbergen@gmail.com
Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av NHF Bergen og NHFU Bergen. Ønsker du å delta på årsmøtet i Kong Oscars gate 11, sender du en mail til nhfbergen@gmail.com innen 09.mars. Samme frist og Email om du vil delta digitalt. Du vil da en-to dager før årsmøte få tilsendt adresse til det digitale møterommet. Saker som du ønsker behandlet i årsmøtet må bringes inn for styret senest 23.febr. til: nhfbergen@gmail.com Endelig innkalling med saksliste sendes våre medlemmer 14 dager før årsmøte.
Mvh styret i Norges Handikapforbund Bergen
W:
H: