Cover image

Bjørkhaug, vinter- og påskeferie 2023

Publisert 20.01.2023
Tiden er kommet for å søke om vinter- og påskeferie for 2023. Bjørkhaug ligger like forbi NAF-en på Kvamskogen. Bilvei helt frem til hytten. Vi har avtale om brøyting, så fremkommelighet skal være sikret hele vinteren. Flott turterreng like utenfor, ski inn / ski out, kort vei til Furudalen salpin. Se info om hytten under eget punkt på nettsiden.
 
Fristen for søknad: 31. januar 2023.
Søknad sendes:
Dag Einar Liland, Epost: deliland@online.no / eller mobil: 95038029.
  1. Vinterferien i tidspunkt: 25. februar til 05. mars. Utleie deles i 2 perioder dersom flere søkere. Første leieperiode er fra fredag til tirsdag, andre leieperiode fra onsdag ettermiddag til søndag. En periode kr 3.500 for medlemmer NHF Bergen. For andre leietakere er prisen kr 3.800.
  1. Påskeferien i tidspunkt: 01. april til 10. april. Utleie deles i 2 perioder dersom flere søkere. Første leieperiode er fra fredag til tirsdag, andre leieperiode fra onsdag ettermiddag til mandag. En periode kr 3.500 for medlemmer NHF Bergen. Andre leietakere er prisen kr 3.800.
Nettside hytten: Hytten Bjørhaug (nhfbergen.no)
Smittevern: Det er flere enkle grep man selv kan ta for å minske faren for smitte av ulike sykdommer. God håndhygiene er en av de mest effektive måtene å hindre smittespredning av for eksempel koronavirus, forkjølelse, omgangssyke og influensa.
 
W:
H: